НАЦБАНК НОРМАТИВНО ОФОРМИВ ДІЯЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ЗАТВЕРДЖЕНО ЇЇ РАДУ ТА ПРАВИЛА

Системи електронних платежів існують у Нацбанку давно, у загальному вигляді їх визначено в ст. 11 Закону «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
Але ще у 2015 році низкою міжнародних організацій, що проводили комплексну оцінку цих систем, було рекомендовано створити окремий орган для виконання регулятором функції платіжної організації систем електронних платежів і розробити їх загальні правила.
Положення про Раду платіжної організації «Система електронних платежів» (СЕП) було затверджено рішенням Правління НБУ № 60-рш від 31 січня 2017 року. Днями ця Рада розпочала роботу і затвердила Правила СЕП.
Рада є колегіальним органом, уповноваженим приймати стратегічні рішення щодо організаційних, технологічних і фінансових умов побудови, функціонування та розвитку СЕП. Головою Ради є заступник Голови НБУ, до повноважень якого належить організація роботи з регулювання діяльності платіжних систем і безготівкових розрахунків. Нині ним є в. о. Голови НБУ Яків Смолій.
Правила СЕП визначають умови участі, порядок вступу та виходу із системи, порядок здійснення розрахунків у системі, управління ризиками тощо. Вони складаються з комплексу нормативно-правових актів і технологічної документації щодо її функціонування.
У Правилах йдеться, що СЕП є державною банківською платіжною системою, яка створена з метою проведення міжбанківського переказу коштів у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-резидентів і рахунки інших установ - учасників СЕП, відкриті в Нацбанку.
Учасниками СЕП можуть бути:
- Національний банк;
- банк-резидент, відомості про якого внесено до Державного реєстру банків;
- філія банку-резидента, що отримала дозвіл Національного банку на роботу в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунка;
- Державна казначейська служба;
- філія іноземного банку, акредитована Національним банком і відомості про яку внесено до Державного реєстру банків.