ЗАПРАЦЮВАВ МЕХАНІЗМ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ САМОБУДІВ ТЕПЕР МОЖНА ЗАРЕЄСТРУВАТИ ДОКУМЕНТИ НА БУДИНКИ, ДАЧІ, ГАРАЖІ, ЯКІ БУЛИ ПОБУДОВАНІ ДО 2015 РОКУ І МАЮТЬ ПЛОЩУ НЕ БІЛЬШЕ 300 КВ. М

Врегульовано процедуру "будівельної амністії" для об'єктів незначного класу наслідків (СС1).

Відповідний Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затверджений наказом Мінрегіону від 3 липня 2018 року № 158 набув чинності 31 серпня.

Порядок розроблений на виконання Закону № 2363 про "будівельну амністію", якийнабув чинності ще у квітні 2018 року

Нові умови прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, які за класом наслідків належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) поширюються на побудовані без дозвільного документу:

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів, збудованих у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 2015 року;

- будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 року.

Технічне обстеження таких об'єктів проводиться суб'єктом господарювання, який має у своєму складі сертифікованих виконавців (згідно Закону "Про архітектурну діяльність") та включає наступні етапи:

- попереднє (візуальне) обстеження об'єкту, у тому числі огляд і фотографування, виконання обмірів, визначення класу наслідків, аналіз проектної та іншої технічної документації (за наявності);

- детальне (інструментальне) обстеження об'єкта, у тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, із залученням фахівців відповідної спеціалізації та атестованих лабораторій (за потреби).

Не дозволяється проведення технічного обстеження винятково по фотографіях, відеозаписах, кресленнях або інших документах.

На підставі інформації, отриманої під час технічного обстеження, виконавець проводить оцінку технічного стану об'єкту і складає звіт.

Технічне обстеження житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 кв. м., а також господарських будівель і споруд загальною площею до 100 кв. м. проводиться експертом під час їх технічної інвентаризації тільки за результатами попереднього (візуального) етапу обстеження з проставлянням в технічному паспорті відмітки про проведення технічного обстеження.

Прийняття в експлуатацію об'єктів здійснюється безоплатно органом державного архітектурно-будівельного контролю впродовж 10 робочих днів з дня подачі відповідної заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об'єкти, за результатами технічного обстеження цих об'єктів шляхом реєстрації поданої ними декларації про готовність об'єкту до експлуатації (форма приведена в додатку 3 до Порядку).

Для цього замовник подає в орган державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об'єкту заяву про прийняття в експлуатацію об'єкту, до якого додаються:

- один екземпляр заповненої декларації;

- звіт про оцінку технічного стану (за наявності або з техпаспорт з відміткою про проведення технічного обстеження);

- засвідчені в установленому порядку копії документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, і технічного паспорта.

Заява про прийняття в експлуатацію об'єкту підписують також співвласники земельної ділянки і вказаного об'єкту(у разі їх наявності).

Дані, вказані в декларації, мають узгоджуватися з документами, які подаються разом з нею.

До власників (користувачам) земельних ділянок, які подали документи про прийняття в експлуатацію об'єктів, штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів не застосовуються.

Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, внесення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.