УЧАСНИК МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ В ІНТЕРЕСАХ ТОВ ЛИШЕ В РАЗІ НАЯВНОСТІ ПІДСТАВ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИХ ВІДПОВІДНИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ НОРМАМИ

Учасник ТОВ звернувся з позовом в інтересах ТОВ про скасування рішення про державну реєстрацію права власності; витребування з чужого незаконного володіння на користь ТОВ майна. Також подано заяву про забезпечення позову та заяву про забезпечення доказів.

Ухвалою господарського суду у справі № 904/4669/18, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, повернуто позовну заяву, заяву про забезпечення позову та заяву про забезпечення доказів на підставі п. 4 ч. 5 ст. 174 ГПК України.

КГС ВС постановою рішення судів попередніх інстанцій залишив без змін з огляду на таке. Право на звернення до господарського суду в інтересах юридичної особи надано ст. 54 ГПК України власнику (учаснику, акціонеру), якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства (крім привілейованих акцій), або частка у власності юридичної особи якого становить 10 і більше відсотків, в разі подання ним позову про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою.

Колегія суддів КГС ВС звернула увагу на те, що правове регулювання ст. 54 ГПК України поширюється саме на випадки подання позову про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою. Тобто на підставі наведеної процесуальної норми власник (учасник, акціонер) може звернутися до суду в інтересах юридичної особи саме із зазначеним позовом. З іншими позовами в інтересах юридичної особи власник (учасник, акціонер) може звернутися лише в разі наявності підстав, прямо передбачених відповідними законодавчими нормами.

Оскільки положеннями чинного законодавства не передбачено звернення учасника (засновника, акціонера, члена) юридичної особи до суду за захистом прав чи охоронюваних законом інтересів цієї особи поза відносинами представництва, окрім позовів про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою, Суд вважає обґрунтованим висновок судів першої та апеляційної інстанції.