Новини з податку на доходи фізичних осіб

Для заможних громадян передбачається ввести разове («нульове») декларування доходів, майна і фінансового стану, у тому числі отриманих з порушенням законодавства України з питань оподаткування, валютного регулювання (формування «вхідного» залишку для подальшого контролю витрат). Надалі порівнянню підлягатимуть доходи і джерела таких доходів (доходи, задекларовані особою самостійно; доходи подружжя, осіб, які мають спільний побут; заощадження; зменшення суми неповернених (виданих) позик (кредитів) або інших боргових зобов'язань за цивільно-правовими договорами та ін.):

- Добровільне декларування - обов'язковість не передбачено;
- Для громадян, які не подадуть декларацію, задекларованими будуть вважатися вартість активів у розмірі 200 тис. грн. і вартість інших активів, які зареєстровані в установленому законодавством порядку станом на 1 січня 2015 року;
- При декларуванні готівкових грошових коштів у сумі понад 200 тис. грн. такі кошти мають бути внесені на рахунки в банки до дня подання декларації та зберігатися на них не менше року з дня внесення на банківський рахунок.

У разі порушення термінів перебування таких коштів на банківських рахунках, фізособа має протягом місяця з дня їх зняття сплатити до бюджету 3% від знятої суми. У разі декларування готівки понад 200 тис. грн. без внесення на банківські рахунки, фізособа протягом місяця з дня завершення строку здійснення разового декларування (31 жовтня 2015 року) має сплатити до бюджету 3% від задекларованої суми. Також запропоновано ввести прогресивну шкалу оподаткування для високих заробітних плат (у розрахунку на місяць):

15% - для доходів до 10 мінімальних заробітних плат (МЗП);

20% - для доходів понад 10 МЗП (з суми перевищення).

Крім того, Уряд вважає за доцільне:
• підвищити ставку ПДФО для пасивних доходів (процентів, інвестиційного прибутку, роялті) з 15% до 20%;
• зберегти на 2015 рік чинне обмеження стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи;
• вирівняти ставки оподаткування для заробітної плати шахтарів;
• вирівняти навантаження щодо доходів у вигляді спадщини вартістю понад 1 млн. Грн. для осіб першого ступеня споріднення (з суми перевищення);
• знизити діючий поріг оподаткування пенсій з десяти тисяч гривень на місяць до трьох розмірів МЗП, і обкладати суму перевищення за ставкою 15%.