Реєстрація компаній в Україні

Переваги української юрисдикції

1. Володіти корпоративними правами компанії, зареєстрованої на території України і бути її засновником можуть резиденти і нерезиденти України, тобто як громадяни України, так і громадяни інших держав.
2. При відкритті (реєстрації компанії) немає необхідності формувати статутний капітал підприємства. Він може бути просто задекларований в установчих документах. Мінімальний розмір статутного капіталу не передбачений. Зобов'язання з формування статутного капіталу у власників створеного підприємства, наприклад ТОВ, виникає через рік.
4. Банківські тарифи на обслуговування компанії в Україні значно нижчі, ніж тарифи банків Європейських країн. Плата за банківське обслуговування інтернет-банкінгу від 4 Євро на місяць! Для порівняння, в деяких європейських банках за подібний сервіс встановлена плата в розмірі від 100 Євро на місяць.
5. Україна пропонує в даний час кілька видів вигідних систем оподаткування, яку Ви можете підібрати під свою діяльність. Розглянемо коротко характеристику юридичних осіб та систему оподаткування компаній в Україні.

Організаційно-правові форми компаній

1. Акціонерне товариство (АТ) - це комерційне об'єднання зі статутним капіталом, поділеним на акції, однакової номінальної вартості і за законом повинен бути не менше еквівалента 1 250 мінімальних зарплат на момент реєстрації. Дана форма застосовується при створені компаній великого бізнесу з великою кількістю акціонерів. Акціонери не відповідають своїм майном за зобов'язаннями АТ, але несуть ризики збитків в рамках вартості своїх акцій.
Приватні акціонерні товариства (ПрАТ) можуть здійснювати лише приватне розміщення акцій, а публічні акціонерні товариства (ПАТ) - розміщувати їх ще й на біржах і мати необмежену кількість акціонерів. Створення і реєстрація акціонерного товариства займає набагато більше часу, ніж у решти організаційно-правових форм.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ законодавчо не визначений, проте його потрібно сформувати протягом року з дати реєстрації. Статутний капітал розділений на частки, розмір яких визначає статут товариства, і формувати які можна не тільки грошима, але і майном. Учасники складають собою вищий орган управління ТОВ - збори засновників, який контролює і обмежує виконавчий орган підприємства.
Саме ТОВ найбільш поширене в Україні. На сьогоднішній день найбільш оптимальною є така форма здійснення підприємницької діяльності як товариство з обмеженою відповідальністю. Учасники відповідають за боргами ТОВ в межах своєї частки.

3. Фізична особа-підприємець (ФОП)
Для того, щоб здійснювати підприємницьку діяльність, необхідно або створити юридичну особу, або зареєструватися в якості фізичної особи-підприємця. Останнє - єдиний варіант ведення бізнесу без створення юр.особи і найбільш проста схема як за вимогами до реєстрації та здійсненню діяльності, так і з контролю з боку держави.
Реєструвати ФОП потрібно за місцем проживання. Серед інших зручностей - відсутність вимоги мати статутний капітал, печатку, розрахунковий рахунок, а також простота бухгалтерії і мінімальна кількість документів для реєстрації.
Основний недолік такої організаційно-правової форми - підвищена відповідальність. ФОП відповідає за своїми бізнес-зобов'язаннями всім своїм особистим майном. Іноземці при реєстрації ФОП можуть працювати тільки на загальній системі оподаткування, що є менш прийнятним для ведення бізнесу.

4. Приватне підприємство (ПП)
Один з варіантів створення юридичної особи - приватне підприємство. Його може заснувати як один, так і декілька учасників. Найголовніша перевага такої організаційно-правової форми - розмежування відповідальності підприємства та учасників. Іншими словами, творці-фізособи не відповідають своїм майном за зобов'язаннями свого ПП - на відміну від описаного вище фізособи-підприємця.
Другий істотний плюс ПП - те, що законодавство не встановлює ні мінімальний розмір статутного капіталу, ні термін його внесення. На практиці це означає, що ви можете створити статутний капітал для свого ПП в розмірі хоч 10 гривень, і внести його в будь-який час.
Основним мінусом є законодавча неврегульованість цієї форми здійснення підприємницької діяльності, у зв'язку з чим на практиці виникає багато питань із спадкоємства прав учасника, розділу їх між подружжям і т.д.

5. Неприбуткові (некомерційні) організації - це юридичні особи, основною метою діяльності яких не є отримання прибутку, а виконання і дотримання своїх цілей і завдань, які не суперечать чинному законодавству України.
Основна сфера діяльності таких організацій: надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних та інших подібних послуг для суспільного споживання. Некомерційні організації можуть створюватися у формі громадських або релігійних організацій, соціальних, благодійних та інших фондів, асоціацій та спілок та інших формах.
Некомерційні організації можуть реєструватися як юридичні особи, так і без статусу юридичної особи. У разі реєстрації без статусу юридичної особи, достатньо легалізувати організацію в органах юстиції. У разі реєстрації організації зі статусом юридичної особи, крім легалізації необхідно проводити реєстрацію організації в державній адміністрації за місцем діяльності.
Що стосується решти організаційно-правових форм, то вони зустрічаються порівняно рідко.

Коротка характеристика української компанії

Статут. У Статуті компанії вказуються основні напрями діяльності підприємства, визначається розмір і порядок формування статутного капіталу, порядок проведення загальних зборів засновників, проведення голосувань, прийняття рішень загальними зборами та ін.
Виписка. Витяг з державного реєстру компаній, зареєстрованих на території України містить основну інформацію про фірму: назва, дата установи, реєстраційний код, юридична адреса, види діяльності, дані про директора, дані про постановку на облік в державні органи.
Засновники (акціонери) компанії: будь-які фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти України.
Статутний капітал. Мінімальний розмір статутного капіталу не передбачений. Капітал підприємства не обов'язково повинен бути сплачений перед процедурою реєстрації. Він може бути просто задекларований в установчих документах, а сформований у визначений строк, для ТОВ - протягом року. Статутний капітал може бути сплачений шляхом грошового внеску (готівкою або перерахуванням на рахунок нового підприємства) або шляхом не грошового внеску - майном.
Органи управління. Органом управління компанії є загальні збори засновників/ акціонерів (для ТОВ/ АТ). Виконавчим органом є директор (дирекція), який діє на підставі Статуту компанії та законодавства України.
Діяльність директора напряму підпорядковано і контролюється загальними зборами засновників фірми.

Додаткові переваги для ведення бізнесу в Україні

• стратегічно вигідне геополітичне розташування;
• розвинена транспортна інфраструктура - залізниці, порти в Чорному морі та загальноєвропейські транспортні коридори;
• наявність великого внутрішнього ринку, високого рівня кваліфікації трудових ресурсів;
• значний промисловий і сільськогосподарський потенціал;
• Україна - це ринок, що розвивається в сфері металургії та аграрного сектора;
• сучасна законодавча база, яка захищає інвестиції;
• різні організаційно-правові форми компаній, аналогічні за організаційно-правову структуру з країнами ЄС та СНД;
• наявність угод про уникнення подвійного оподаткування (більше 30 країн).

Найпривабливіші сфери інвестування:
• аграрний сектор, сільське господарство;
• готельний бізнес;
• будівництво, нерухомість;
• оздоровчий сектор;
• легка промисловість;
• суднобудування, машинобудування, авіабудування;
• хімічна промисловість;
• фінансовий сектор;
• транспорт, інфраструктура;
• інші види діяльності.

Оподаткування

Важливий фактор при виборі організаційно-правової форми ведення бізнесу - система оподаткування. Юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці мають право вибрати для себе найбільш економічно вигідний механізм сплати податків.
На даний момент податкова система України передбачає дві форми оподаткування - загальну і спрощену.
Спрощена системи оподаткування, розділена на 4 групи, а саме:
1 група: фізичні особи - підприємці з річним оборотом до 300 тис. грн., без права найму співробітників, які надають побутові послуги населенню і торгують на базарі зі ставкою єдиного податку від 1% до 10% мінімальної заробітної плати (мінімальна зарплата);
2 група: фізичні особи - підприємці з річним оборотом до 1,5 млн. грн., що мають право найму до 10 співробітників, які надають послуги, як населенню, так і іншим спрощенцям, а також зайняті в ресторанному бізнесі зі ставкою єдиного податку від 2% до 20% мінімальної заробітної плати;
3 група: фізичні особи - підприємці та підприємства з річним оборотом до 20 млн. грн., без обмежень по кількості найманих співробітників і права вибору ставки податку виходячи з урахуванням ПДВ, а саме: 2% за умови реєстрації підприємства платником ПДВ або 4% - при зарахуванні розміру ПДВ в єдиний податок;
4 група: сільськогосподарські товаровиробники, що відповідають вимогам Податкового кодексу.

Загальна система оподаткування
Фізичні особи - підприємці. Незаперечним плюсом при виборі загальної системи оподаткування для фізичних осіб - підприємців є повна відсутність обмежень по видах діяльності, кількості найманих співробітників і розміром доходу. Однак, до числа мінусів слід віднести обов'язкове використання реєстратора розрахункових операцій (РРО) при веденні розрахунків готівкою і 34,7% ЄСВ від щомісячного чистого доходу.
Юридичні особи. З 1 січня 2015 ставка податку на прибуток - 18%; звітний період - квартал або рік. Якщо ж юридична особа є платником ПДВ, то необхідно пам'ятати про те, що звітність з ПДВ є щомісячною і про те, що податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Окремою підгрупою юридичних осіб на загальній системі оподаткування є так звані «пільговики», які до 1 січня 2016 обкладаються податком на прибуток за ставкою 0%. До цієї підгрупи можуть бути віднесені господарюючі суб'єкти, що відповідають критеріям статті 154.6 Податкового Кодексу України.

Фірми в Україні з ПДВ (VAT)

Під "Готовою фірмою з ПДВ (VAT) номером" розуміється юридична особа, яке значиться в державному реєстрі України як діюча з повною відсутністю фінансової або податкової заборгованості. Така Готова компанія має найменування, юридичну адресу, засновника (може бути як фізична, так і юридична особа), у статутних документах міститься перелік господарських видів діяльності, мається постановка на облік як платника ПДВ (VAT) в податкових органах, є фірмова печатка.
Готові фірми реєструються з метою їх подальшого продажу, а іноді буває, що ПДВ (VAT) номер отриманий, але діяльність не ведеться. До першої категорії належать фірми, які господарську діяльність не ведуть з моменту реєстрації. Укладених угод у таких фірм немає.
Компанія «А-ЛЕКС ГРУП» несе відповідальність за передпродажну "чистоту" таких компаній. Готові фірми абсолютно не мають зобов'язань, кредиторсько-дебіторська заборгованість відсутня. Звітність ведеться і звіти по фірмі здаються вчасно.
Є фірми з історією, які мають ПДВ (VAT) номер і на сьогоднішній момент не ведуть комерційну діяльність. Також є новостворені готові фірми з ПДВ (VAT) номером.
Існує категорія Готових компаній, які продають наші клієнти. На момент проведення операції і підписання договору купівлі-продажу такої готової фірми з ПДВ (VAT) номером, компанія «А-ЛЕКС ГРУП» перевіряє статус компанії, бере від попереднього власника підтвердження (гарантійну розписку), в якій вказується, що вони повною мірою гарантують відсутність будь-якої кредиторсько-дебіторської заборгованості.
Оформлення фірми з ПДВ (VAT) номером на нового власника. Представник компанії «А-ЛЕКС ГРУП» разом з Вами або на підставі виданої Вами довіреності, у нотаріуса оформляє договір купівлі-продажу корпоративних прав, протокол про зміну власника і новий статут. Після цього документи передаються до державного реєстру для відповідних змін, через 3 дні в українському реєстрі з'явиться інформація про нового власника фірми.
Якщо Вам необхідна компанія на загальній системі оподаткування, то ми теж зможемо організувати для Вас купівлю такої фірми.
У разі виникнення інтересу до покупки Готової компанії, направляйте запит на наш контактний e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Юридична адреса

Компанія «А-ЛЕКС ГРУП» пропонує своїм клієнтам юридичні адреси у Одесі та інших містах України.
Вартість юридичної адреси в Одесі і в інших містах України договірна і залежить від вимог щодо конкретного району та інших факторів.

Послуги помічника / секретаря

Компанія «А-ЛЕКС ГРУП» пропонує вам перелік послуг з підтримки Вашої юридичної адреси і бізнес діяльності компанії в Україні:
1. Прийом дзвінків та поштової кореспонденції від Ваших клієнтів і податкових органів, інших організацій.
2. Відбір, сканування і пересилання на Ваш е-mail відповідно до встановлених заздалегідь критеріїв, отриманої на нашу адресу поштової кореспонденції для Вашої компанії.
3. Якщо вхідний дзвінок не може бути перенаправлений, то клієнт залишає своє повідомлення та контактні дані, які наш секретар переадресує Вашому клієнту чи перенаправить відповідного фахівця.
Більш докладно про сервіс секретаря Ви можете дізнатися зателефонувавши нам або сформувати запит, скориставшись контактною формою в розділі Замовити послугу.

Ціни
 

1. Реєстрація нової компанії для нерезидентів України

з особистою присутністю. 

 

 

від 6000 грн.

У вартість реєстрації компанії включені наступні послуги:

• консультації по реєстрації компанії в Україні;

• розробка установчих документів українською мовою;

• перевірка назви компанії;

• оплата послуг нотаріуса;

• оплата обов’язкових зборів;

• отримання в державному реєстрі завірених документів - статут, виписка, постановка на облік в податковому органі;

• фірмова печатка.

 
 Додатковий сервіс: 
від 5000 грн.

2. Послуги номінального сервісу в місяць

(за потреби)

• номінальний Директор

 
 3. Юридична адреса в місяць  за домовленістю

4. Послуги секретаря в місяць

(одержання та пересилання

поштової кореспонденції,

відповіді на дзвінки)
 за домовленістю
 5. Апостіль (Легалізація) документів за домовленістю
 6. Переклад документів (на англійську, українську, інші мови) за домовленістю
7. Складання та подання заявки для отримання ПДВ номеру за домовленістю

8. Внесення змін до державного реєстру

(окремо сплачуються обов’язкові збори, послуги нотаріуса,

переклад документів). 
від 600 грн.
 9. Аудит компанії    за домовленістю

10. Відкриття рахунків в українських банках

(присутність клієнта обов'язково) 
 від 600 грн.

 

Зареєструвати компанію в Україні.
Працюємо за договором